• افرادی که در همایش ثبت نام نموده و کار دعوت به دست آنها نرسیده می توانند با در دست داشتن کارشناسی معتبر در همایش حضور یابند
  • مهلت ثبت نام در همایش پایان پذیرفت.
  • پیش جلسه پنل راهکارهای تجاری سازی در زمینه های ابر در تاریخ ۷ شهریور برگزار شد
  • پیش جلسه پنل راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور در تاریخ ۴ شهریور برگزار شد
  • اعضای کمیته سیاستگذاری همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند کشور تعیین شد

اعضای کمیته علمی

نصرالله جهانگرد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
jahangard@itc.ir

علی اصغر انصاری
معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
ansari@itc.ir

سیف احمدیان
مشاور سازمان فناوری اطلاعات ایران
ahmadi@itc.ir

احرام صفری (دبیر کمیته علمی همایش)
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
e.safari@itrc.ac.ir

ایوب محمدیان
سرپرست گروه کسب و کار و کار آفرینی فاوا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
amohammadian@itrc.ac.ir


علیرضا یاری
سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
a_yari@itrc.ac.ir

حمیدرضا ربیعی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
rabiee@sharif.edu

سید حیدر مرتضوی
معاون زیرساخت موسسه فرهنگي اطلاع رساني تبيان
mortazavi@tebyan.com


صفحه‌ها

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background