• افرادی که در همایش ثبت نام نموده و کار دعوت به دست آنها نرسیده می توانند با در دست داشتن کارشناسی معتبر در همایش حضور یابند
  • مهلت ثبت نام در همایش پایان پذیرفت.
  • پیش جلسه پنل راهکارهای تجاری سازی در زمینه های ابر در تاریخ ۷ شهریور برگزار شد
  • پیش جلسه پنل راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور در تاریخ ۴ شهریور برگزار شد
  • اعضای کمیته سیاستگذاری همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند کشور تعیین شد

اعضای شورای سیاستگذاری

نصرالله جهانگرد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
jahangard@itc.ir

علی اصغر انصاری
معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
ansari@itc.ir

بهنام ولی زاده
مدیر کل مدیریت یکپارچه سازی شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
valizade@itc.ir

سیف احمدیان
مشاور سازمان فناوری اطلاعات ایران
ahmadi@itc.ir

احرام صفری
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
e.safari@itrc.ac.ir

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background