• افرادی که در همایش ثبت نام نموده و کار دعوت به دست آنها نرسیده می توانند با در دست داشتن کارشناسی معتبر در همایش حضور یابند
  • مهلت ثبت نام در همایش پایان پذیرفت.
  • پیش جلسه پنل راهکارهای تجاری سازی در زمینه های ابر در تاریخ ۷ شهریور برگزار شد
  • پیش جلسه پنل راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور در تاریخ ۴ شهریور برگزار شد
  • اعضای کمیته سیاستگذاری همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند کشور تعیین شد

اعضای کمیته اجرایی

احرام صفری
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پریسا خسروداد
سازمان فناوری اطلاعات ایران

پرویز سبزکار
سازمان فناوری اطلاعات ایران

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background