• افرادی که در همایش ثبت نام نموده و کار دعوت به دست آنها نرسیده می توانند با در دست داشتن کارشناسی معتبر در همایش حضور یابند
  • مهلت ثبت نام در همایش پایان پذیرفت.
  • پیش جلسه پنل راهکارهای تجاری سازی در زمینه های ابر در تاریخ ۷ شهریور برگزار شد
  • پیش جلسه پنل راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور در تاریخ ۴ شهریور برگزار شد
  • اعضای کمیته سیاستگذاری همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند کشور تعیین شد

مستندات

ردیف عنوان نوع پیوست
۱ رونمایی از درگاه نخستین خدمات زیرساخت رایانش ابری (IaaS) ارائه دریافت فایل
۲ مستندات پنل تخصصی راهکارهای توسعه توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور ارائه دریافت فایل
۳ مستندات پنل تخصصی بررسی راهکارهای تجاری سازی در زمینه‌های رایانش ابری ارائه دریافت فایل
۴ مستندات پنل تخصصی بررسی آثار اقتصادی ظهور نسل‌های جدید ارتباطات دسترسی پهن باند و چالش‌های پیش رو ارائه دریافت فایل
۵ مستندات پنل تخصصی بررسی راهکارهای حمایتی از استارتاپ‌ها در حوزه رایانش ابری ارائه دریافت فایل

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background