• افرادی که در همایش ثبت نام نموده و کار دعوت به دست آنها نرسیده می توانند با در دست داشتن کارشناسی معتبر در همایش حضور یابند
 • مهلت ثبت نام در همایش پایان پذیرفت.
 • پیش جلسه پنل راهکارهای تجاری سازی در زمینه های ابر در تاریخ ۷ شهریور برگزار شد
 • پیش جلسه پنل راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور در تاریخ ۴ شهریور برگزار شد
 • اعضای کمیته سیاستگذاری همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند کشور تعیین شد

محورهای همایش

 • اصول و بنیان‌های نظری رایانش کاربردهمگانی، شامل قیمت گذاری، مدل‌های خدماتی
 • مدل‌های طراحی و توسعه رایانش ابری: خصوصی، عمومی، ترکیبی، وابسته، تجمیعی
 • میان ابزارهای رایانش ابری: پشته‌ها، ابزارها، شبکه‌ها و خدمات تحویل در تمامی لایه‌ها XaaS
 • فناوری‌های مجازی سازی و دیگر توانمندسازها
 • مدل‌های اقتصادی و سناریوهای کاربردی رایانش ابری
 • گسترش پذیری و مدیریت منابع: کارگزاری، زمانبندی، برنامه ریزی ظرفیت، موازی سازی و انعطاف پذیری
 • مدیریت رایانش ابری: خودمختار، سلف سرویس، و…مدل‌های کارایی و نظارت
 • برنامه‌ها و کاربردها: بازی‌ها، شبکه‌های اجتماعی، رایانش علمی (e-science)، و کسب و کارها
 • استارتاپ‌ها و رایانش ابری: کاربردها، چالش‌ها و مزایای رایانش ابری در کارآفرینی دانش بنیان و نواورانه
 • مهاجرت به بستر ابر: نمونه‌های موفق داخلی و خارجی، مقایسه اثرگذاری بر کارایی سازمان یا شرکت مهاجر
 • رایانش ابری به عنوان پیشران نوآوری
 • رایانش ابری به عنوان بستر ارائه خدمات همراه: برنامه‌ها، محتوا، کاربردها، رسانه‌ها
 • فراتر از فناوری: کسب و کارهای ابری و پیامدهای حقوقی آن مانند امنیت، حفظ حریم شخصی، اعتماد و حوزه قضایی

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background