• افرادی که در همایش ثبت نام نموده و کار دعوت به دست آنها نرسیده می توانند با در دست داشتن کارشناسی معتبر در همایش حضور یابند
  • مهلت ثبت نام در همایش پایان پذیرفت.
  • پیش جلسه پنل راهکارهای تجاری سازی در زمینه های ابر در تاریخ ۷ شهریور برگزار شد
  • پیش جلسه پنل راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور در تاریخ ۴ شهریور برگزار شد
  • اعضای کمیته سیاستگذاری همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند کشور تعیین شد

برنامه زمانبندی همایش

موضوع زمان
قرائت  قرآن مجید و سرود ملی ۹:۰۰-۹:۱۰
خوش آمدگویی ۹:۱۰-۹:۲۰
سخنرانی مهندس جهانگرد معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ۹:۲۰-۹:۳۰
معرفی ویژگی های رایانش ابری و اقدامات انجام شده و قابل انجام در طراحی و ایجاد خدمات زیرساخت رایانش ابری ۹:۳۰-۱۰:۰۰
رونمایی از درگاه نخستین خدمات زیرساخت رایانش ابری  (IaaS) ۱۰:۰۰-۱۰:۰۵

سخنرانی جناب آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۰:۰۵-۱۰:۲۰

پذیرایی

۱۰:۲۰-۱۰:۴۵
پنل تخصصی بررسی راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور ۱۰:۴۵-۱۱:۴۵
پنل تخصصی بررسی راهکارهای حمایتی از استارت آپ‌ها ۱۱:۴۵-۱۲:۴۵

نهار و نماز

۱۲:۴۵-۱۳:۴۵

پنل تخصصی بررسی راهکارهای تجاری سازی در زمینه‌های رایانش ابری

۱۳:۴۵-۱۴:۳۵
پنل تخصصی بررسی آثار ظهور نسل‌های جدید ارتباطات دسترسی پهن باند و چالش های پیش رو ۱۴:۳۵-۱۵:۲۵

پذیرایی

۱۵:۲۵-۱۵:۵۰

پنل جمع بندی همایش توسط نمایندگان پنل‌ها

۱۵:۵۰-۱۶:۱۵
 
 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background