• افرادی که در همایش ثبت نام نموده و کار دعوت به دست آنها نرسیده می توانند با در دست داشتن کارشناسی معتبر در همایش حضور یابند
  • مهلت ثبت نام در همایش پایان پذیرفت.
  • پیش جلسه پنل راهکارهای تجاری سازی در زمینه های ابر در تاریخ ۷ شهریور برگزار شد
  • پیش جلسه پنل راهکارهای توسعه رایانش ابری و مراکز داده در کشور در تاریخ ۴ شهریور برگزار شد
  • اعضای کمیته سیاستگذاری همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم پهن باند کشور تعیین شد

اهداف همایش

  • تعیین نقش توسعه کاربری رایانش ابری در تسهیل کسب و کارهای نوپا
  • تقویت نقش رایانش ابری در برنامه های توسعه ملی
  • بررسی چالش ها و راهکارهای پیش رو ذینفعان در زنجیره ارزش خدمات ابری کشور
  • ارزیابی و امکان سنجی ظرفیت های اکوسیستم پهن باند کشور با توسعه رایانش ابری

 

 

توسعه کاربری رایانش ابری

توسعه کاربری رایانش ابری

‪تعیین نقش توسعه کاربری رایانش ابری در تسهیل کسب و کارهای نوپا

 

توسعه ملی

توسعه ملی

‪تقویت نقش رایانش ابری در برنامه های توسعه ملی

 

زنجیره ارزش خدمات ابری کشور

زنجیره ارزش خدمات ابری کشور

بررسی چالش ها و راهکارهای پیش رو ذینفعان در زنجیره ارزش خدمات ابری کشور

 

امکان سنجی ظرفیت های اکوسیستم پهن باند کشور

امکان سنجی ظرفیت های اکوسیستم پهن باند کشور

‪ارزیابی و امکان سنجی ظرفیت های اکوسیستم پهن باند کشور با توسعه رایانش ابری

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background